Lahore: Print Media Coverage - January 8, 2009

Daily Jang Page: 2

Daily Nawa-i-Waqt Page: 9

Daily Waqt Page: 3+2

Daily Awaz Page: 2

Daily Awaz Page: 2

Daily Pakistan Page: 2

Daily Din Page: 3

Daily Ausaf Page: 2

Daily Jinnah Page: 2

Daily Islam Last Page

Daily Islam Page: 2

Daily Asas Page: 2

Daily Khabrain Page: 3

Daily Jurat Page: 5

Daily Insaf Page: 4

Daily Express Faisal Abad

Daily Express Faisal Abad

Comments

Top