12.000 moslims en religieuze leiders betogen voor vrede in UK

Gepubliceerd op 25 September 2011

Ongeveer 12.000 moslims bezochten op zaterdag 24 september de ‘Peace for Humanity Conference’ in het Wembley Stadion in London. Minhaj-ul-Quran International (MQI) organiseerde deze bijeenkomst om 10 jaar na 9/11 met deze duizenden bezoekers en vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen vrede te onderschrijven en elke vorm van geweld uit naam van welk geloof dan ook af te keuren (in het bijzonder uit naam van Islam). De hoofdspreker van de avond was Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri.

Ik had de eer om bij deze conferentie aanwezig te mogen zijn met ruim 120 overige bezoekers uit Nederland. Allen gingen zij hierheen om het heft in eigen handen te nemen en de vreedzame boodschap die 99% van de moslims al vele decennia onderschrijven nu sterker te laten resoneren in de samenleving. Een boodschap die in de kern inherent is verbonden aan alle wereldreligies.

Duizenden moslims (en wellicht miljoenen die bereikt werden via de live tv-uitzendingen) die in hun zaak werden gesteund door vele moslimgeleerden, maar ook religieuze leiders van o.a. het Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, Sikhisme en Boedhisme… allen onderschreven zij dat niet de Islam, noch elk andere geloofsovertuiging, een boodschap van geweld of agressie goedkeurt. Ook benadrukten prominenten als de Britse premier David Cameron en VN-chef Ban-Ki Moon deze missie middels videoboodschappen.

Tijdens zijn key-note speech benadrukte Shaykh Tahir-ul-Qadri met passages uit de Quran dat moslims in met name het Westen het barmhartige gedrag wat van moslims wordt gevraagd door Allah (swt) sterker zouden moeten uitdragen. We willen wel eens vergeten dat Allah (swt) de Rabb-ul-Aalamien (de Heer van alle werelden) is en dat Profeet Mohammed (vzmh) is gezonden als Rahmatan-lil-Aalamien (de zegening voor alle werelden). Allah (swt) is niet de God van ‘slechts de moslims’ en noch is Profeet Mohammed (vzmh) niet als een zegening gezonden naar ‘slechts de moslims’. Er is geen beter moment dan nu om deze Sunnah van de Profeet (vzmh) over te nemen en onze aanwezigheid in de samenleving tot een zegening voor onze omgevingen te maken. Tegelijkertijd gaf hij aan dat moslims zich jarenlang in groten getale verre van welke vorm van geweld en haat dan ook hebben gehouden. Het probleem is dat vrede geen geluid maakt en oproep tot geweld, wat altijd beperkt is gebleven tot een kleine enkeling, die rust gemakkelijk overstemt.

Op de twaalfde van de Islamitische maand Rabbi-ul-Awwal kwam de Profeet (vzmh) aan in Madina, nadat hij door de zeer vijandige sfeer in Mekkah deze geliefde stad moest verlaten (ook wel bekend als de hijra). Na een aantal dagen te verblijven in Quba, kwam hij op deze bewuste dag voor het eerst aan in de moskee van Madina om zijn eerste (vrijdags)preek hier te geven. Tijdens zijn preek noemde hij het belang van o.a. het geloven in een God en het afzweren van overspel, diefstal, moord van pasgeboren dochters en het afleggen van valse beschuldigingen. Deze hijra werd zo’n belangrijk moment voor de Islamitische historie dat deze datum door Umar ibn al-Khattab (ra) werd gekozen als de start van de Islamitische kalender. Het was een einde aan moord, geweld en chaos en een start van het stichten van een beschaving waarin volgelingen van verschillende geloven naast elkaar kunnen leven. Omgerekend naar de Christelijke jaartelling vond deze historische dag plaats op 24 september 622. En op 24 september 2011 namen moslims, gesteund door leiders van overige gemeenschappen, wederom het initiatief om eensgezind te strijden tegen geweld in naam van geloof en bewezen zij dat dit in 2011 nog steeds mogelijk is.

“We should strive together, to bring an end to the era of extremist terrorism so that the peace and love and fraternity – which is lost because of unfortunate extremistic activity in the last decade – should come to end and we may restore the peace, love and smiles on the faces of mankind,” Tahir-ul- Qadri

“I want to address those who are lost, who have a total misconception of jihad — I want to send them a message — come back to normal life. Whatever you’re doing is totally against Islam,” he told the audience. He said his message is primarily aimed at people who are on the edge of being radicalized — not those who had already been “brainwashed.”

De conferentie werd afgesloten met een oproep het manifest, genaamd ‘The London Declaration for Global Peace & Resistance against Extremism 2011‘, te verspreiden en ondertekenen. Het streven is om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen nog voor het begin van 2012. Hier is de gehele tekst te lezen en kan dit manifest ondertekend worden.

InshAllah zal de overgrote meerderheid van de moslims deze strijd voort blijven zetten en kan de vredige boodschap via de media, maar zeker ook via grassroots initatiatieven en simpele gesprekken op straat doorsijpelen in elke uithoek van de samenleving en de haatdragende boodschap van de zeer kleine enkeling overstemmen. Deze conferentie heb ik ervaren als een hoopvolle ontwikkeling die de potentie heeft een breedgedragen beweging op gang te brengen…

Source : http://www.wijblijvenhier.nl/8121/12-000-moslims-en-relegieuze-leiders-betogen-voor-vrede-in-uk/

Comments

Top