Finnish: Lontoon julistus maailmanrauhan puolesta ja ääriliikkeitä vastaan

Translated by : Jussi Lucander

Tämä julistus annettiin Wembley areenalla 24.9.2011 Lontoossa, Minhaj-ul-Quran Internationalin järjestämässä, Rauha ihmiskunnalle konferenssissa, jonka suojelijana toimi Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri. Konferenssille tukensa olivat antaneet myös Al-Azharin Suur-sheikki Tri Ahmad Muhammad Al-Tayyib, kansainvälinen Al-Azharista valmistuneiden yhdistys, kaikkien uskontojen edustajia, akateemikkoja, poliitikkoja, sekä n. 11 000 osanottajaa kaikkialta maailmasta.

Alustus

Viime vuosikymmeninä olemme nähneet, kuinka monet suuret uskonnolliset ja kulttuurilliset yhteisöt ovat hajonneet väärinkäsitysten ja epäluottamuksen johdosta, jonka johdosta ne, joilla on puhtaat tarkoitusperät kanssaihmisiään kohtaan, kokevat velvollisuudekseen ehdottomasti hylätä ne uskomukset ja toimintatavat, jotka erottavat heitä ja harrastaa puolestaan niitä, jotka yhdistävät heitä.

Me ko. julistuksen allekirjoittaneet vahvistamme, että kaikki ihmiset kaikkialla omaavat kumoamattomat ihmisarvon ja -oikeudet, joihin kuuluvat vapaus köyhyydestä, vainosta, pelon alla elämisestä ja ennakkoluuloista, sekä myös vapaus uskoa, ja harjoittaa uskontoaan itse valitsemallaan tavalla.  Tämän julistuksen ovat antaneet muslimit, niin kaikille maailman muslimeille, kuin kaikille muillekin ihmisille.

Julistus

 1. Me allekirjoittaneet lähetämme rauhanviestin kaikille maailman lukemattomille kansoille, yhteisöille ja yksilöille. Samalla me peräänkuulutamme kunnioitusta, ihmisarvoa, myötätuntoa, tasa-arvoa, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikille ihmisille.
   
 2. Me osoitamme tämän viestin kaikille ihmisille kaikkialla, mutta erityisesti poliittisille ja uskonnollisille johtajille ja päätöksentekijöille, kuten myös akateemikoille, opettajille ja toimittajille.
   
 3. Samalla kun me tunnustamme eri uskontojen, kulttuurien ja yhteisöjen ainutlaatuisuuden ja sen, että kaikki ihmiset saavuttavat onnellisuuden ja identiteettinsä siitä, mitä he itse pitävät ainutlaatuisena, me julistamme, että kaikilla ihmisillä kaikkialla on kumoamattomat oikeudet ja arvokkuus, jotka ylittävät kaikki poliittiset ja filosofiset rajat ja ovat sisäänrakennettuina kaikissa uskonnoissa ja uskontunnustuksissa.
   
 4. Juutalaisilla, muslimeilla, kristityillä, hinduilla, budhalaisilla ja muiden uskontokuntien edustajilla, yhdessä niiden kanssa, jotka eivät tunnustaudu mihinkään uskontokuntaan, on oltava yhtäläiset kansalaisoikeudet ja vapaudet. Kaikkien ihmisten tulee voida elää sovussa ja tavoitella rauhaa ainoastaan keskinäisen kunnioituksen hengessä tapahtuvan vuoropuhelun keinoin.
   
 5. Me torjumme yksiselitteisesti kaiken terrorismin, koska kaikkien uskontojen ytimessä on ajatus syyttömien elämän pyhyydestä. Terrorismin erottelematon luonne, joka on viime vuosina tappanut paljon enemmän siviilejä ja muita ei-taistelijoita kuin taistelijoita, on vastoin, niin islamilaisia, juutalaisia kuin kristillisiä periaatteita ja on vastoin kaikkien näiden uskontojen todellisia opetuksia. Tämän erottelemattoman ja murhanhimoisen luonteensa takia, me tuomitsemme kaiken terrorismin sen kaikissa muodoissaan, missä tahansa sitä esiintyykään, riippumatta siitä, mitä tarkoitusperiä sillä esitetään olevan.
   
 6. Me torjumme ja tuomitsemme yksiselitteisesti kaiken, niin islamin, kuin minkä tahansa muun uskonnon tai asian nimissä suoritetun terrorismin. Terrorismi ei ole koskaan oikeutettu ja kunniakas sotatoimi, vaan on aina raukkamainen ja summittainen murha.
   
 7. Me torjumme väärinkäsityksinä kaikki väitteet siitä, että maailma on tuomittu väistämättömään islamin ja lännen väliseen taisteluun. Me myös sitoudumme, kunnioittavan vuoropuhelun keinoin, vastustamaan kaikkia mukamas kulttuureiden, alueiden, valtioiden tai yhteisöiden yhteensopimattomuudesta aiheuttamia konflikteja.
   
 8. Me tuemme kansainvälisten toimijoiden, hallitusten ja yhteisöjen ponnisteluja maailman kansalaisten suojelemiseksi terrorismilta; me sitoudumme auttamaan sellaisten ryhmien jäseniä, jotka ovat käsittäneet väärin uskontonsa sallivan erottelemattoman ja mielettömän väkivallan, tulemaan yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.
   
 9. Samalla, kun emme ylenkatso todellisia tai kuviteltuja kärsimyksiä, jotka toimivat terroristien tekojen sytykkeinä, ja kehoitamme kaikkia kansallisia ja paikallisia hallituksia puuttumaan niihin ripeästi, me sitoudumme näiden kiistojen väkivallattomaan ratkaisuun. Samalla me haluamme, koulutuksen ja vuoropuhelun keinoin, poistaa salaliittoteoriat, jotka vaikuttavat sumentavan joidenkin ihmisten maailmankuvaa.
   
 10. Me toivotamme tervetulleeksi tyranniaa ja vainoa vastustaneet, yleisesti ottaen rauhanomaiset, kansannousut, joita kutsutaan myös ”Arabikevään” nimellä. Tunnustamme, että kyseessä ovat oikeus-, eikä uskontopohjainen, liikehdintä, joka on sopusoinnussa ym. kansainvälisten ihmisoikeuksien ja ylevien pyrkimysten kanssa.
   
 11. Me kutsumme kaikkia kansainvälisiä toimijoita ja hallituksia selkeästi ja päättävästi tukemaan vapauden motivoimia arabeja, berberejä ja muita muslimeja ja me kehoitamme heitä tekemään sen rauhanomaisesti, tasapuolisesti, läpinäkyvästi ja avoimuuden hengessä, vahvistaen luottamusta ja perustaen hyvän tahdon siteitä.
   
 12. Me allekirjoittaneet uskomme, että Israeli ja Palestiinan konflikti tulee ratkaista nopeasti ja ehdottoman oikeudenmukaisesti.
   
 13. Me vahvistamme tämän konfliktin ratkaisun kiireellisyyden molemmille osapuolille. palestiinalaisten osalta tarpeen saada itsenäinen, moniarvoinen ja edustava valtio ja israelilaisten puolesta turvallisuuden tarpeen. Kansainvälisen yhteisön tulee täysin ja aktiivisesti tukea ko. rauhansopimusta, jotta se voisi olla pysyvä ja kestävä. Rauhansopimuksen tulee yhtälailla hyödyttää molempien valtioiden kansalaisia, jotka ovat niin kauan pelänneet ja epäilleet toisiaan.
   
 14. Me peräänkuulutamme ihmisoikeuksien eteenpäin viemistä, perustavaalaatuisia oikeuksia, tasa-arvoa miesten ja naisten välille ja ihmiskunnan ydinarvoja, kuten anteeksiantoa, anteliaisuutta ja solidaarisuutta.
   
 15. Me julistamme, että ei ole mitään eroa arabin ja juutalaisen tai muslimin ja kristityn tai hindun ja shikhin tai mustan ja valkoisen tai miehen ja naisen välillä. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja heitä pitää kohdella yhtälaisella kunnioituksella, arvokkuudella, myötätunnolla, tasa-arvolla, solidaarisuudella ja oikeudenmukaisuudella.
   
 16. Me tuomitsemme yksiselitteisesti anti-semitismin (myös silloin, kun se on hämäävästi puettu anti-zionismiksi), islamophobian (myös silloin, kun se on hämäävästi esitetty isänmaallisuutena) ja kaikki muut rasismin ja muukalaisvihamielisyyden muodot.
   
 17. Me kutsumme kaikkia muslimeja, ja muita lännessä asuvia vähemmistöjä, kunnioittamaan sen maan lakeja, jossa asuvat, riippumatta siitä, onko heillä ko. maan kansalaisuus, vai ei.
   
 18. Me kehoitamme muslimeja, hallituksia ja lännen eliittiä edistämään sopeutumista, kansalaisoikeuksien saamista, mikä on ainoa tie rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja yhdentymiseen.
   
 19. Me kehoitamme kaikkia hallituksia suojelemaan vähemmistöjään kaikelta vihalta, uhkailulta ja väkivallalta, erityisesti äärikansalliselta ja uskonnolliselta suvaitsemattomuudelta.
   
 20. Me kannatamme Afrikalle, ja muille köyhille alueille, maksettavien tukien lisäämistä, näillä alueilla asuvien ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi, sosioekonomisen ja poliittisen tasapainon lisäämiseksi ja todellisen demokratian tarkoitusperien toteuttamiseksi.
   
 21. Me kehoitamme kaikkia rahavaltoja ottamaan inhimilliset tekijät huomioon päätöksenteossaan. Molempien maailmansotien jälkeen, Euroopan vakaus on maailmalle ensiarvoisen tärkeää.
   
 22. Me kehoitamme maailman hallituksia lisäämään ponnistelujaan köyhyyden, lukutaidottomuuden, aseiden levityksen ja luonnon tuhoutumisen estämiseksi.
   
 23. Konferenssin 11 000 osanottajaa tukevat tätä Lontoon julistusta
   
 24. Lopuksi me allekirjoittaneet kehoitamme kaikkia ihmisiä kaikkialla ilmaisemaan tukensa meidän uskomuksillemme, odotuksillemme ja tavoitteillemme, allekirjoittamalla tämän julistuksen, joka löytyy verkosta osoitteesta www.peaceforhumanity.co.uk ja

www.londondeclaration.com.

Comments

Top