Islamsk lærd: – Religionen beskytter kvinner og seksuelle minoriteter

Ifølge Dr. Hassan Mohi-ud-din Qadri skal grunnloven i Pakistan forene det beste fra religiøs og menneskeskapt lovgivning. Problemet er at det ikke følges opp i samfunnet.

En av de viktigste prinsippene i islam er garantien for grunnleggende menneskerettigheter, mener Qadri (bildet).

– Retten til beskyttelse av liv, eiendom, ære og omdømme, samt både ytrings- og religionsfrihet er tydelig fremlagt av Profeten og skriftlig gjennom den hellige Koranen.

Hva om med etniske, religiøse og seksuelle minoriteter?

– I Pakistan finnes vi alle disse typer minoriteter som du sikter til. Vi har en sekulær grunnlov som sikrer alle rettigheter. Pakistans grunnlov er i sterk grad inspirert av de progressive verdiene i de hellige skriftene. Som bevegelse akter Minhaj å se til at loven opprettholdes, for alle pakistanere.

Kvinner har en viktig rolle

Ul-Qadri ser på kvinners rolle i samfunnet som svært viktig.

Først og fremst er det kvinnene som er ansvarlige for reproduksjon og befolkningsvekst. Ingen land eller region har noensinne oppnådd sosio-økonomisk utvikling, politisk orden, beskyttelse av menneskerettighetene og stabilisering uten at kvinner også blir inkludert.

Islam gir kvinner og menn like rettigheter og lik betydning, argumenterer han videre.

– Vi i MUQ tror på like rettigheter for kvinner i sine individuelle, nasjonale og sosiale sfærer av livet. Problemet er at det pakistanske samfunnet behandler sine mødre, søstre og døtre på begredelig vis. Vi ekskluderer våre kvinner vekk fra arbeidsliv, fra politikk, ja fra samfunnet generelt. Og dermed får vi ingen fremskritt til på dette feltet.

Source: http://www.utrop.no/Nyheter/Utenriks/26995

Source : http://www.utrop.no/Nyheter/Utenriks/26995

Comments

Top