Knack News : Terroristen gaan naar de hel

18/03/2010 09:00

Begin deze maand waren in Londen alle camera's gericht op Muhammad Tahir-ul-Qadri, de islamgeleerde die een fatwa heeft geschreven waarin hij elke vorm van terrorisme veroordeelt. Knack zocht hem op voor een uitgebreid interview. Hier leest u alvast een paar cruciale fragmenten uit dat gesprek.

U bent niet de eerste islamgeleerde die het terrorisme veroordeelt. U hebt zich zelf ook eerder uitgesproken tegen Al-Qaeda en zelfmoordaanslagen, meteen na 11 september 2001 deed u dat al. Waarom wilde u nu nog eens een fatwa uitvaardigen?

Muhammad Tahir-ul-Qadri: Het terrorisme is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Zeker in Pakistan, waar elke dag wel ergens een bom ontploft, waar moskeeën en kerken en scholen worden getroffen, waar mensen worden afgeslacht... Daarom heb ik besloten om een definitieve, allesomvattende fatwa te schrijven voor alle moslims en de hele mensheid, waarin ik de juiste positie van de islam duidelijk maak. Terrorisme is verboden. Zonder enige uitzondering. Dat is een verschil met vorige fatwa's: ik laat geen énkele uitzondering toe. Deze fatwa moest zeer uitgebreid en lijvig zijn, omdat ik alle relevante vragen wilde behandelen die radicaliserende jongeren zich stellen. Aan deze jongeren, die worden gehersenspoeld en misleid en die ooit kunnen uitgroeien tot zelfmoordterroristen, wil ik alle argumenten geven, zodat ze alsnog hun mening kunnen veranderen, zodat ze alsnog leren begrijpen dat de visie van Al-Qaeda niets met de islam te maken heeft. Op die manier wil ik de vele misverstanden die er vandaag bestaan over de islam wegnemen, zodat de haat tussen het Westen en de wereld van de islam kan worden verwijderd.

Hoe schat u die radicalisering van jonge Europese moslims in? Wordt dat probleem niet heel snel almaar groter?

Tahir-ul-Qadri: Het wordt niet heel snel groter, maar het probleem is er nog altijd. Soms hoor je een hele tijd niets, maar dat betekent niet dat het probleem verdwenen is. Dat geldt niet alleen in Londen, bijvoorbeeld, maar ook in Pakistan. De laatste weken was het stil in Pakistan, en dan ineens ontploffen er weer bommen. Dus als er geen terroristische activiteiten plaatsgrijpen, wil dat nog niet zeggen dat je tevreden mag zijn. Het proces van radicalisering gaat verder, er worden duizenden websites gemaakt door extremisten, die voortdurend hun ideologie prediken en onderwijzen. Dat gaat onafgebroken verder.

En kan uw fatwa daar iets aan doen?

Tahir-ul-Qadri: Dit is alvast de eerste keer dat het terrorisme wordt veroordeeld zonder enige uitzondering. En de respons is enorm. In de Arabische wereld krijg ik veel respons, en haast allemaal positief. Ik word ook aangevallen op blogs en zo, maar ook dat is een goed teken: het wijst erop dat de extremisten zich onzeker beginnen te voelen, dat hun agenda wordt ondermijnd. Naarmate meer en meer mensen mijn fatwa zullen lezen, zal de boodschap doordringen: wie onschuldige mensen doodt, gaat naar de hel. Ik daag alle islamgeleerden uit om mij één woord uit de Koran te tonen waaruit blijkt dat moslims of niet-moslims moeten worden vermoord. Niet één woord zullen ze vinden. De extremisten hebben veel te lang vrije baan gekregen, deze fatwa is de eerste echt serieuze uitdaging voor hen.

Is uw invloed niet beperkt? Niet alle moslims aanvaarden uw autoriteit.

Tahir-ul-Qadri: Kent u één persoon van wie men zegt dat zijn invloed zich uitstrekt over de hele wereld, van oost tot west en van noord tot zuid? Behalve de profeet? En voor de christenen behalve Jezus Christus? Heeft de paus in Rome een invloed op alle christenen? Het antwoord is nee. Heeft de dalai lama een invloed op alle boeddhisten? Het antwoord is nee. Dus het feit dat ik geen directe invloed heb op alle moslims ter wereld is niet zo vreemd. Maar ik ben wel bekend in alle hoeken van de Arabische wereld, van de islamitische wereld. Niet alleen de westerse media maar ook de Arabische kranten hebben het nieuws van deze fatwa afgedrukt - in Jemen, Somalië, Saudi-Arabië, Syrië... Overal, ook op de websites, worden analyses en commentaren geschreven op mijn tekst. Als ik geen autoriteit genoot, zouden ze die moeite dan doen, denkt u? Maar nog veel belangrijker dan mijn autoriteit is de autoriteit van de tekst. Deze fatwa is een globaal document, hij steunt op de Koran, op de Hadith, op de uitspraken van grote klassieke geleerden. Het gaat niet om mijn invloed maar om de invloed van deze fatwa. En die zal er zeker zijn.

Source : http://knack.rnews.be/nieuws/wereld/-terroristen-gaan-naar-de-hel-/site72-section26-article48059.html

Comments

Top